اولویت های صندوق توسعه ملی 1400

فعالیت های واجد اولویت دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی 1400

 فهرست فعالیت های واجد اولویت دریافت تسهیلات ریالی:

الف) صنعت و معدن

– سرمایه در گردش طرح ها و فعالیت های تولیدی

– طرح و فعالیت های صادراتی

ب) گردشگری

– احداث و تامین تجهیزات هتل، مراکز اقامتی، مراکز تفریحی و مجتمع های رفاهی و بین راهی

ج) آب و کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی:

– احداث گلخانه و تولید محصولات گلخانه‌ای.

– طرح‌ها و فعالیت‌های زیربخش شیلات: پروش ماهیان دریایی در قفس، گرم آبی، سرد آبی، خاویاری، میگو و تجهیزات صیادی.

– افزایش بهره‌وری مصرف آب از طریق روش‌های نوین آبیاری و فناوری‌های روزآمد و نیز طرح‌های تأمین، تصفیه و انتقال آب.

– خدمات مکانیزه کشاورزی.

– طرح‌های زیست محیطی و منابع طبیعی.

– طرح‌های جدیدالاحداث و توسعه‌ای واحدهای دامپروری با اولویت طرح‌های توسعه‌ای.

– طرح‌های جدیدالاحداث، توسعه‌ای و تکمیلی زنجیره‌های گوشت قرمز، گوشت سفید و شیر با اولویت طرح‌های توسعه‌ای.

– طرح‌های نوسازی واحدهای دام، طیور و آبزیان که در زنجیره تولید قرار دارند.

– کشت گیاهان دارویی.

– طرح‌ها و فعالیت‌های اصلاح، نوسازی، جایگزینی و احداث باغات به ویژه نخیلات و مرکبات.

 

مراحل دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی 

منبع: صندوق توسعه ملی