آزاد راه ساوه – همدان

درباره پروژه

آزاد راه ساوه – همدان

کارفرما: شرکت جهادنصر همدان
سال: 83-1382
حجم قرارداد: m3 225.000
نوع عملیات: کوه‌بری (حفاری و آتشباری)

شما عزیزان می توانید نسبت به برقراری ارتباط با همکاران ما از طریق دکمه تنظیم قرار کاری اقدام نمایند. از اینکه به ما اعتماد می کنید ممنونیم.