احداث سردخانه بالای صفر در استان فارس

درباره پروژه

احداث سردخانه بالای صفر در استان فارس

صنایع تبدیلی تکمیلی استان فارس

تامین مالی احداث سردخانه بالای صفر و سورتینگ محصولات کشاورزی

بررسی محل پروژه
بررسی اولیه توان اجرایی سرمایه گذار
بازدید و بررسی اولیه موقعیت پروژه
امکانات زیر بنایی
بررسی ساختمان و سوله ها
بررسی تامین مالی
مطالعه فرآیند دریافت تسهیلات از محل مصوبات و بانک های عامل
تنظیم طرح امکان سنجی احداث سردخانه توسط شرکت مشاور
انجام خدمات اداری
ثبت و دریافت مجوزات لازم از ادارات مربوطه
بررسی و ثبت در سامانه ها
بازدید کارشناسان صنایع و جهاد کشاورزی از محل کارخانه
بررسی طرح در کارگروه استان فارس- شیراز
بررسی و رفع ایرادات طرح و محل اجرای طرح
تایید موافقت دریافت تسهیلات از کارگروه استان به مبلغ 10 میلیارد تومان
دریافت مصوبه ( معرفی نامه کارگروه) جهت معرفی کارخانه به بانک عامل ( کشاورزی)
پایان قرارداد 20/7/98

شما عزیزان می توانید نسبت به برقراری ارتباط با همکاران ما از طریق دکمه تنظیم قرار کاری اقدام نمایند. از اینکه به ما اعتماد می کنید ممنونیم.