بررسی اولیه هتل 3 ستاره آذر 98

درباره پروژه

بررسی اولیه هتل 3 ستاره آذر 98

ساخت هتل 3 ستاره

بررسی اولیه برای ساخت هتل 3 ستاره

بررسی اولیه امکان سنجی برای  ساخت هتل 3 ستاره  در شهر رودبار

مورخ  98/9/22

شما عزیزان می توانید نسبت به برقراری ارتباط با همکاران ما از طریق دکمه تنظیم قرار کاری اقدام نمایند. از اینکه به ما اعتماد می کنید ممنونیم.