بررسی امکان سنجی ایجاد منطقه ویژه

درباره پروژه

بررسی امکان سنجی ایجاد منطقه ویژه

بررسی اولیه امکان سنجی محل پروژه

بررسی اولیه تاسیسات زیر بنایی

بررسی عالیه و  برگزاری جلسات تخصصی با کارشناس منابع طبیعی

دیدار و بررسی اولیه طرح با مدیران شهرستان

تنظیم طرح امکان سنجی ایجاد منطقه ویژه

تظیم طرح توجیح فنی و اقتصادی پروژه

جلسات متعدد با مسئولین و …..

نقشه برداری و طراحی و جانمایی زوم منظقه ویژه

نامه نگاری ها ….

و …..

شما عزیزان می توانید نسبت به برقراری ارتباط با همکاران ما از طریق دکمه تنظیم قرار کاری اقدام نمایند. از اینکه به ما اعتماد می کنید ممنونیم.