تعریض جاده ارومیه – مهاباد

درباره پروژه

تعریض جاده ارومیه – مهاباد

کارفرما: اداره راه استان
سال: 1387
حجم قرارداد: m3 320.000
طول پروژه: Km 18
نوع عملیات: ترانشه بری و پوش مصالح

شما عزیزان می توانید نسبت به برقراری ارتباط با همکاران ما از طریق دکمه تنظیم قرار کاری اقدام نمایند. از اینکه به ما اعتماد می کنید ممنونیم.