جاده مرزی میان دره هفت تاش بانه

درباره پروژه

جاده مرزی میان دره هفت تاش بانه

کارفرما: شرکت پیمان پیشه
سال: 87-1386
حجم قرارداد: m3 120.000
طول پروژه: Km 7
نوع عملیات: ترانشه بری و پوش مصالح

شما عزیزان می توانید نسبت به برقراری ارتباط با همکاران ما از طریق دکمه تنظیم قرار کاری اقدام نمایند. از اینکه به ما اعتماد می کنید ممنونیم.