خدمات اداری و ثبتی

درباره پروژه

خدمات اداری و ثبتی

ارائه کلیه خدمات اداری و ثبتی در شهر پره سر

خدمات ثبتی، تفکیک، تجمیع، افراز از سند مادر

ارجاع خدمات اداری و ثبتی توسط کارشناس ذیصلاح

ارائه گردش کار کارشناس در خصوص ارزیابی از تغییر و تحولات پلاک ثبتی

تقاضای افراز و تفکیک

نقشه برداری

تقاضای اخذ سند تک برگ

استعلامات از ادارات ذیصلاح

شما عزیزان می توانید نسبت به برقراری ارتباط با همکاران ما از طریق دکمه تنظیم قرار کاری اقدام نمایند. از اینکه به ما اعتماد می کنید ممنونیم.