خدمات توسعه بوم گردی

درباره پروژه

خدمات اداری توسعه اقامتگاه بومگردی در کرمان

بررسی صنعت بوم گردی

توسعه اقامت گاه های بومگردی

بررسی موقعیت مکانی

بررسی موافقت اصولی

بررسی طرح اولیه امکان سنجی

بررسی دریافت تسهیلات و تامین مالی

بررسی وثایق طرح

بررسی رعایت اصول فنی و مهندسی آثار تاریخی

بررسی طراحی داخلی و خارجی اقامتگاه بوم گردی

بررسی بهره برداری از مبلمان و تجهیزات سنتی و بومی

شما عزیزان می توانید نسبت به برقراری ارتباط با همکاران ما از طریق دکمه تنظیم قرار کاری اقدام نمایند. از اینکه به ما اعتماد می کنید ممنونیم.