خدمات مشاوره اداری و حقوقی معدن در گیلان اسفند 98

درباره پروژه

خدمات مشاوره اداری و حقوقی معدن در گیلان اسفند 98

 • مطالعات فنی و اقتصادی (Feasibility Study)
 • مطالعه بازار پیش بینی قیمت فروش محصول
 • برآورد هزینه‌های سرمایه گذاری ثابت بخش معدن و کارخانه
 • محاسبه عیار حد جهت تعیین نقطه سربسر تولید
 • تحلیل حساسیت حد بهینه استخراج با تغییرات قیمت فروش، هزینه‌های استخراج و سایر عوامل اثر گذار
 • تعیین حد استخراج روباز و زیرزمینی
 • تعیین ذخیره معدنی روباز
 • تعیین عمر معدن با توجه به میزان تولید سالیانه
 • تقسیم محدوده استخراج به پیشروی ها (Pushbacks)
 • تعیین فازهای استخراجی و انجام برنامه ریزی تولید بلند مدت و کوتاه مدت
 • جانمایی محل انباشت باطله و مواد معدنی (دپوها)، طراحی دپوها و برنامه ریزی روند انباشت در دپو
 • برآورد ماشین آلات و تجهیزات و مواد مورد نیاز جهت انجام عملیات
  • بارگیری، باربری و انباشت باطله و مواد معدنی
 • برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و ارائه چارت سازمانی
 • برآورد ماشین آلات جنبی و خدماتی مورد نیاز
 • ارائه نقشه‌های استخراج برای کل معدن و پایان هرسال و برآورد حجم عملیات
 • تهیه گزارش طرح استخراج
 • نظارت بر اجرای طراحی‌های انجام شده

شما عزیزان می توانید نسبت به برقراری ارتباط با همکاران ما از طریق دکمه تنظیم قرار کاری اقدام نمایند. از اینکه به ما اعتماد می کنید ممنونیم.