خط لوله گاز 30 زنجان طارم

درباره پروژه

خط لوله گاز 30 زنجان طارم

کارفرما: شرکت کیوان کوشا
سال: 1388
حجم قرارداد: m3 560.000
طول پروژه: Km 60
نوع عملیات: کوه بری و حفر کانال

شما عزیزان می توانید نسبت به برقراری ارتباط با همکاران ما از طریق دکمه تنظیم قرار کاری اقدام نمایند. از اینکه به ما اعتماد می کنید ممنونیم.