ساخت ماشین ریخته گری پیوسته (CCM)

درباره پروژه

طراخی ساخت ماشین ریخته گری پیوسته (CCM)

گروه مهندسی راهبرد مشاور یار

طراخی ….

ساخت ماشین ریخته گری پیوسته (CCM)

دو استرند

R6

در حال ساخت- ملایز

آذر 1400

شما عزیزان می توانید نسبت به برقراری ارتباط با همکاران ما از طریق دکمه تنظیم قرار کاری اقدام نمایند. از اینکه به ما اعتماد می کنید ممنونیم.