شرکت تعاونی توسعه دهکده های سبز دامی

درباره پروژه

شرکت تعاونی توسعه دهکده های سبز دامی

مدیریت پروژه و خدمات اداری
کشتارگاه خراسان شمالی- بجنورد
شرکت تعاونی توسعه دهکده های سبز دامی
بررسی اولیه خدمات اداری و حقوقی
پیشنهاد قبول مدیریت کشتارگاه بجنورد توسط تعاونی
بازدید و بررسی کشتارگاه بجنورد
بازدید و بررسی اولیه هیات مدیره شرکت تعاونی در کشتارگاه
شروع بررسی های کارشناسی و جلسات متعدد با مدیران استان
ثبت درخواست سرمایه کذار ( تعاونی) در شهرداری بجنورد
نشست و بررسی های متعدد با شهرداری، شورای شهر و کارشناسان
بازدید های متعدد از کشتارگاه با کارشناسان شهرداری
موافقت کمیسیون های مربوطه، موافقت شهرداری
تنظیم قرارداد مابین شهرداری و شرکت تعاونی توسعه دهکده های سبز دامی
موافقت و تحویل کشتارگاه بجنورد به سرمایه گذار- شرکت تعاونی توسط شهرداری بجنورد
پایان همکاری

شما عزیزان می توانید نسبت به برقراری ارتباط با همکاران ما از طریق دکمه تنظیم قرار کاری اقدام نمایند. از اینکه به ما اعتماد می کنید ممنونیم.