شهرک صنعتی تخصصی صنایع تبدیلی و پروتئینی و صنایع وابسته

درباره پروژه

شهرک صنعتی تخصصی صنایع تبدیلی و پروتئینی و صنایع وابسته

نام پروژه: شهرک صنعتی تخصصی صنایع تبدیلی و پروتئینی و صنایع وابسته

تاریخ شروع: 1397

زمین: پیشنهادی طرح حدودا یکصد و هفتاد (170) هکتار

بررسی اولیه: امکان سنجی، مطالعات و بررسی های میدانی و بررسی زون های مختلف

خدمات اداری و مهندسی:

امکان سنجی و بررسی های میدانی

دریافت کلیه مجوز های ادارات- دریافت موافقتها

طراحی و ترسیم نقشه های سازه، سه بعدی و زیر ساختها …

تدوین گزارشات زیست محیطی

بررسی تامین آب شهری و ارائه پیش پرداخت برای خرید دو حلقه چاه

شما عزیزان می توانید نسبت به برقراری ارتباط با همکاران ما از طریق دکمه تنظیم قرار کاری اقدام نمایند. از اینکه به ما اعتماد می کنید ممنونیم.