طرح پرورش شترمرغ در خراسان شمالی 93

درباره پروژه

طرح پرورش شترمرغ در خراسان شمالی 93

پرورش شتر مرغ در خراسان شمالی
شرکت تعاونی توسعه دهکده های سبز دامی
بررسی و مکان یابی محل ایجاد پروژه به درخواست سرمایه گذار

تهیه طرح توجیهی:
طرح پرورش شتر مرغ در دو فاز
پرورش مولد و پرواری شتر مرغ
زمین گلخانه برای کشت علوفه بصورت هیپروپونیک
واحد سالامبور پوست و لش گیری روده
کشتارگاه صنعتی، بسته بندی و فرآورده های گوشتی
سردخانه دو مداره

شما عزیزان می توانید نسبت به برقراری ارتباط با همکاران ما از طریق دکمه تنظیم قرار کاری اقدام نمایند. از اینکه به ما اعتماد می کنید ممنونیم.