لوپ خط لوله سوم سراسری گاز “56

درباره پروژه

لوپ خط لوله سوم سراسری گاز “56

کارفرما: شرکت تهران جنوب
سال: 1383
حجم قرارداد: m3 3.000
طول پروژه: 200 متر
نوع عملیات: حفر کانال وکراس از رودخانه موند

شما عزیزان می توانید نسبت به برقراری ارتباط با همکاران ما از طریق دکمه تنظیم قرار کاری اقدام نمایند. از اینکه به ما اعتماد می کنید ممنونیم.