کارخانه سیمان خاش

درباره پروژه

کارخانه سیمان خاش

کارفرما: شرکت ترانشه معدن
سال: 1375
مدت قرارداد: یکسال
نوع عملیات: تهیه و تأمین مواد ناریه و اجرای آتشباری

شما عزیزان می توانید نسبت به برقراری ارتباط با همکاران ما از طریق دکمه تنظیم قرار کاری اقدام نمایند. از اینکه به ما اعتماد می کنید ممنونیم.