کارخانه گچ افضل‌آباد (بیرجند)

درباره پروژه

کارخانه گچ افضل‌آباد (بیرجند)

کارفرما: کارخانه
سال: 76-1375
حجم قرارداد: 200.000 تن
نوع عملیات: استخراج ماده معدنی و دپو در محل معدن

شما عزیزان می توانید نسبت به برقراری ارتباط با همکاران ما از طریق دکمه تنظیم قرار کاری اقدام نمایند. از اینکه به ما اعتماد می کنید ممنونیم.