کارخانه گچ شورا به لرستان

درباره پروژه

کارخانه گچ شورا به لرستان

کارفرما: کارخانه
سال: 1375
حجم قرارداد: 200.000 تن
مدت قرارداد: شش ماه
نوع عملیات: استخراج ماده معدنی تا دپور در محل سنگ‌شکن

شما عزیزان می توانید نسبت به برقراری ارتباط با همکاران ما از طریق دکمه تنظیم قرار کاری اقدام نمایند. از اینکه به ما اعتماد می کنید ممنونیم.