معرفی خدمات اداری و مهندسی

این گروه با وجود همکاری با مهندسین متخصص و مجرب در امر طراحی مشاوره و راه اندازی کارخانجات تولیدی، صنعتی، مهندسی معادن و همچنین تهیه طرحهای توجیهی فنی و اقتصادی توانسته گامهای بلندی در توسعه و بالندگی بخشی از صنعت کشور عزیزمان ایران بر دارد و امروزه این واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی وگردشگری با فعالیت و تولیدات مستمر خود نقش بسزایی در تامین بازار های مورد نیاز کشور را ایفا کرده اند.

برخی از فعالیت های ما

معرفی طرح های دارای توجیه جهت سرمایه گذاری

معرفی طرح های دارای توجیه جهت سرمایه گذاری

معرفی طرح های دارای توجیه جهت سرمایه گذاری

معرفی طرح های دارای توجیه جهت سرمایه گذاری

معرفی طرح های دارای توجیه جهت سرمایه گذاری

معرفی طرح های دارای توجیه جهت سرمایه گذاری

معرفی طرح های دارای توجیه جهت سرمایه گذاری

معرفی طرح های دارای توجیه جهت سرمایه گذاری

معرفی طرح های دارای توجیه جهت سرمایه گذاری

معرفی طرح های دارای توجیه جهت سرمایه گذاری

معرفی طرح های دارای توجیه جهت سرمایه گذاری

معرفی طرح های دارای توجیه جهت سرمایه گذاری

معرفی طرح های دارای توجیه جهت سرمایه گذاری

معرفی طرح های دارای توجیه جهت سرمایه گذاری

تهیه طرح توجیهی جهت دریافت مجوز از سازمان صنعت معدن تجارت

تهیه طرح توجیهی جهت دریافت مجوز از سازمان صنعت معدن تجارت

تهیه طرح توجیهی جهت دریافت مجوز از سازمان صنعت معدن تجارت

تهیه طرح توجیهی جهت دریافت مجوز از سازمان صنعت معدن تجارت

تهیه طرح توجیهی جهت دریافت مجوز از سازمان صنعت معدن تجارت

تهیه طرح توجیهی جهت دریافت مجوز از سازمان صنعت معدن تجارت

در صورت نیاز به هر یک از خدمات فوق، آماده همکاری می باشیم.

جهت دریافت خدمات ما لطفاً بر روی دکمه تنظیم قرارکاری زیر کلیک کنید.

ما به شما مشاوره می دهیم ، شما تصمیم درست را می گیرید!

ما به کارآفرینان کمک می کنیم قبل از اینکه با سرمایه گذاران صحبت کنند ، عمل خود را انجام دهند.

90

مشتریان ما

120

مشاوره

50

جوایز برنده شده

240

مشتریان راضی