برخی از خدمات ما

 • بررسی ساختمانی منطقه در مقیاس‌های مختلف
 • ترسیم گسله ها بر روی نقشه با برداشت‌های صحرائی
 • مشخص نمودن نوع گسله و ساز و کار آن
 • اندازه گیری‌های ساختاری
  • لایه بندی (Bedding)
  • سطوح برخی از گسله ها (Fault surface)
  • درزه ها (Fractures)
  • محور چین خوردگی و ریزچین ها
  • راستای دایک ها و رگه ها
 • اندازه گیری و کنترل موقعیت نقاط با استفاده از GPS شامل:
  • نمونه برداری
  • نقاط اندازه گیری شده (لایه بندی درزه ها و غیره)
  • تصویر برداری
  • کنترلی (از جمله برخی از ایستگاه‌های نقشه برداری) جهت انطباق کامل نقاط برداشته شده بر روی نقشه
  • نقاط ترسیمی (از جمله نقاط روی گسل و یا دایک)
 • ترسیم زمین لغزه ها و برش‌های تکتونیکی بر روی نقشه
 • نمونه برداری پتروگراف و ژئوشیمیایی از سنگ‌های ساب ولکان و آتشفشانی
 • توصیف دقیق واحدهای سنگی
 • بررسی روابط چینه شناسی واحدهای سنگی
 • بازنگری نقشه زمین شناسی و اصلاح آن
 • ترسیم نمودارهای رز، تانژانت جهت تحلیل ساختاری منطقه و بررسی درزه ها
 • تهیه لاگ گمانه‌های اکتشافی و سایر حفریات اکتشافی و ترسیم مقاطع

معرفی گروه مهندسی زمین شناسی

گروه مشاوریار خدمات مهندسی زمین شناسی خود را با بالاترین کیفیت، در کوتاه ترین زمان و با هزینه مناسب ارائه می ­نماید. همچنین تمامی نقشه های تهیه شده با تاییده از سازمان نظام مهندسی ساختمان ارائه می ­گردد.

در صورت نیاز به هر یک از خدمات فوق، آماده همکاری می باشیم.

جهت دریافت خدمات ما لطفاً بر روی دکمه تنظیم قرارکاری زیر کلیک کنید.