برخی از خدمات ما

 • تهیه دستورالعمل و روش نمونه برداری از گمانه‌ها و تونل‌های اکتشافی بر اساس مدل ذخیره تعیین شده جهت تکمیل مطالعات کانه آرایی در مقیاس آزمایشگاهی و نظارت بر انجام آن
 • تهیه دستورالعمل و روش مناسب
  • آماده سازی و خردایش نمونه‌های اخذ شده و نظارت بر انجام آن
  • انجام آزمایش های کانه آرایی در مقیاس پایلوت جهت تکمیل مدار کارخانه و نظارت بر انجام آن
  • آزمایش‌های کانه آرایی در مقیاس آزمایشگاهی جهت تکمیل و تأیید مطالعات قبلی و نظارت بر انجام این موارد
 • تهیه و ارائه فلوشیت
  • کارخانه سنگ شکنی و تعیین مشخصات عمومی تجهیزات
  • فرآیند و یوتیلیتی های مربوطه
 • طراحی، مدلسازی و شبیه سازی فرآیندها
 • انجام محاسبات موازنه جرمی مواد و ارایه نتایج Mass Balance پلنت
 • انتخاب ظرفیت و تعیین مشخصات ماشین آلات و تجهیزات مطابق با اهداف فرآیندی طراحی
 • ارزیابی صحیح تغییرات خوراک، نوسانات و خارج از سرویس بودن تجهیزات
 • بهینه سازی و افزایش ظرفیت پلنت
 • تعیین میزان مواد مصرفی و یوتیلیتی مورد نیاز (آب، برق، سوخت، و …)
 • برآورد نیازمندی‌های تأسیسات صنعتی طرح و تعیین مشخصات عمومی تجهیزات مربوط
 • برآورد فضاهای انباشت و برداشت مواد اولیه و محصولات
 • بررسی اولیه موقعیت استقرار کارخانه و تهیه نقشه‌های جانمایی کارخانه و محاسبات مربوطه
 • مطالعات زیست محیطی معدن، دامپ باطله و سد رسوب گیر
 • تهیه گزارش‌های فنی و مهندسی در بخش فرآوری

معرفی گروه مهندسی فرآیند

پیرو سوابق اجرایی گروه مشاوریار ، مشاوره و مهندسی گروه مشاوریار در صنایع معدنی، واحد مهندسی فرآیندهای صنایع معدنی فعالیت خود را با هدف گسترش فعالیت‌های معدنی و با رویكرد توسعه فعالیت‌های مهندسی، مشاوره و اجرایی در این زمینه آغاز نمود.

در صورت نیاز به هر یک از خدمات فوق، آماده همکاری می باشیم.

جهت دریافت خدمات ما لطفاً بر روی دکمه تنظیم قرارکاری زیر کلیک کنید.