• ارزیابی ذخایر معدنی
 • بررسی اطلاعات موجود و دسته بندی آنها و رفع نقایص آنها
 • مشخص نمودن نوع گسله و ساز و کار آن
 • بررسی‌های آماری جهت تعیین نرخ توزیع و جوامع آماری
 • بررسی‌های زمین آماری:
  • واریوگرافی
  • تعیین میزان وابستگی داده ها در جهات مختلف
  • و …
 • تعیین ابعاد بلوک‌های معدنی
 • ایجاد کمپوزیت از داده‌های موجود
 • طراحی مدل سه بعدی زمین شناسی
 • برآورد مقاطع زمین شناسی در جهات مختلف
 • تهیه پلان در ترازهای مختلف
 • تعیین زون‌های کانی سازی
 • تفکیک وضعیت ذخیره در زون‌های مختلف کانی سازی و وزن دهی ذخیره با توجه به آنها
 • تعیین میزان ذخیره زمین شناسی (قطعی ،احتمالی وممکن) و عیار متوسط آن
 • تهیه گزارش به همراه نقشه‌های مربوطه با توجه به مراحل بالا

گروه مهندسی معدن

اهمیت مواد معدنی و معدن قدمتی هزار ساله دارد ، اما برخلاف گذشته که افرادی با بیل و کلنگ به سراغ معادن می رفتند، امروزه به دلیل اهمیت بالای این موضوع، باید کارشناسان این امر را زیر نظر داشته باشند، به همین منظور گروه مشاوریار با تشکیل گروه مهندسی معدنی و استفاده از متخصصان به ارزیابی و اکتشاف ذخایر معدنی ، ارزیابی سیستم های نگهداری و روش های استخراج بهینه می پردازد.

در صورت نیاز به هر یک از خدمات فوق، آماده همکاری می باشیم.

جهت دریافت خدمات ما لطفاً بر روی دکمه تنظیم قرارکاری زیر کلیک کنید.