خدمات اداری

برخی از فعالیت های ما

انجام خدمات اداری ثبت شرکت

ارایه خدمات اداری

سازمان بازرسی کل کشور و ستاد اقتصاد مقاومتی

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی/اصل 44

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

بانک مرکزی/اداره مقررات/نظارت/اعتبارات

کمیسیون اقتصادی دولت

استمهال وامهای ارزی موضوع کمیسیون ماده 20

استمهال وامهای ریالی موضوع کمیسیون ماده 23

ثبت و شهرداری

تقاضای افراز و تفکیک ، اخذ سند، مشارکت در ساخت ، سر قفلی ، ماده 100شهرداری و سایر امور ثبتی و اراضی

 

معرفی خدمات اداری

بسیاری از مدیران آن قدر زمان ندارند که هر روز چندین ساعت درگیر مکاتبات و خدمات اداری میان سازمان های مختلف و اخذ امضاهای گوناگون شوند.

اما خوشبختانه این مجموعه با نظر موسسه و استفاده از بهترین کارشناسان اداری، نه تنها انجام امور خدمات اداری را بر عهده می‌گیرند و خیال شما را از این جهت آسوده می‌کنند، بلکه به واسطه‌ی دانش و تجربه‌شان کوتاه‌ترین و بهترین راه را انتخاب می‌کنند تا هر چه زودتر به نتیجه‌ی نهایی دست یابید.

در صورت نیاز به هر یک از خدمات فوق، آماده همکاری می باشیم.

جهت دریافت خدمات ما لطفاً بر روی دکمه تنظیم قرارکاری زیر کلیک کنید.